Styret

Magne Aarsteinsen

Styreleder

May Linn Askeland

Styremedlem

Leder Utstillingsgruppen

Ine S. Skorpe

Nestleder

Leder Agilitygruppen

Sølvi Fausk

Styremedlem

Kasserer


Ingrid Blomgren

Sekretær

Oddgeir Eilerås

Styremedlem

Leder Søksgruppen

Anne Linn Sekkingstad

Styremedlem

Medlem Agilitygruppen

Kontakt styret: